АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Організований як сільськогосподарське відділення при Київському політехнічному інституті в 1898 р. Очолював його професор М.П. Червинський. Перший випуск 32-х вчених-агрономів відбувся в 1903 році, головою державної екзаменаційної комісії був Д.І.Менделєєв.

На базі агрономічного факультету (декан — професор І.М. Щоголів) у 1922 р. при КПІ був створений Київський сільськогосподарський інститут, який вже з 1923 року став самостійним вищим навчальним закладом.

Агрономічний факультет у різний час очолювали: доценти Ю.П. Манойленко, В.Ю. Калюжний, М.Ф. Хохол, М.Д. Рижутін, Б.М. Подоліч, А.К. Пархоменко, професори О.Ю. Барабаш, І.М. Гудков, В.П. Гудзь, С.П. Танчик, доцент М.Я. Дмитришак. З вересня 2005 р. колективом керує доктор сільськогосподарських наук, професор Г.І. Демидась.

Відповідно до державного замовлення та навчального плану, факультет готує бакалаврів і спеціалістів за спеціальностями 7.130102 — «Агрономія» і 7.130106 — «Селекція і генетика с.-г. рослин», а також магістрів, кандидатів та докторів наук для України і зарубіжних країн.

За роки існування агрономічний факультет підготував для агропромислового комплексу України понад 11 тис. висококваліфікованих спеціалістів (вчених-агрономів) та 300 — для країн Європи, Азії, Африки та Південної Америки.


Навчальна робота

Зараз на факультеті навчається більше 700 студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання як за держзамовленням, так і за умов контракту.Освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціальність Спеціалізації
Бакалавр Агрономія
Селекція і генетика с.-г. культур
Спеціаліст Агрономія Насінництво і насіннєзнавство.
Буряківництво.
Кормовиробництво.
Технологія зберігання і переробка продукції рослинництва.
Лікарські рослини.
Загальне землеробство.
Селекція та насінництво.
Кормо виробництво.
Зберігання та переробки продукції рослинництва.
Біотехнології в рослинництві.Факультет є одним з провідних в ННІ рослинництва, ґрунтознавства та екології, а також серед сільськогосподарських вузів України як за методичним забезпеченням навчального процесу, так і за рівнем підготовки агрономічних кадрів за світовими стандартами. Випускники вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації мають змогу навчатися за програмою зі скороченим терміном, або на екстернатній формі. В підготовці фахівців беруть участь понад 50 кафедр університету. Навчаючись на освітньо-кваліфікаційних рівнях „Спеціаліст“ та „Магістр“ студенти мають можливість поглибити свої знання за різними спеціалізаціями.

Виховна робота

Життя студентів не обмежується тільки навчанням. На факультеті діють клуби за інтересами (КВН факультету, клуб по „Брейн-рингу“, хоровий колектив, ансамбль танцю, студентські наукові гуртки, спортивні секції), в яких займається значна кількість студентів.
Протягом року на факультеті проводяться тематичні вечори, конкурси, олімпіади, наукові конференції, спортивні змагання та інші заходи. Найбільш яскравими є наступні:
Конкурс художньої самодіяльності „Голосіївська весна“;
Конкурс „Агроном і Я“;
Конкурс „Красуня НАУ“;
Конкурс „Містер НАУ“;
Чемпіонат КВН та кубок КВН НАУ;
Спартакіада НАУ;
Конкурс „Господарочка“;
Наукові конференції та олімпіади різних рівнів.

Студенти агрономічного факультету є активними учасниками всіх цих заходів. Серед основних здобутків — 1-ше місце в чемпіонаті КВН НАУ у 2003 та 2004 рр., щорічні призові місця у конкурсах художньої самодіяльності, спартакіаді НАУ із основних видів спорту та друге місце у Всеукраїнській олімпіаді з агрономії (м. Біла Церква), яке виборов Сергій Чорний.
Команда КВН агрономічного факультету «Діти поля» — дворазовий чемпіон НАУ

Міжнародні зв’язки

Факультет постійно налагоджує широкі наукові зв’язки з рядом провідних закордонних провідних вищих навчальних закладів:
у Європі: Бельгія — Університет м. Гент; Німеччина — Універcитет ім. Гумбольдта в Берліні;
у Північній Америці: Сполучені Штати Америки — університети штатів Айова, Мінесота, Луїзіана та університет Пурдю.

Факультет бере участь у міжнародному проекті Tempus/Tacis «From soil to consumer» разом з Університетом м. Гент (Бельгія) та Гумбольдським Університетом (Німеччина).

Щорічно біля 30-35 студентів факультету проходять виробниче стажування у фермерських господарствах Великобританії, Швейцарії, Ірландії. Магістри та педагоги-стажисти направляються на навчання до університетів м. Гент (Бельгія) та штату Айова (США).
Огигінал новини «АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ»   -
«Профком студентів Національного університету біоресурсів і природокористування України м. Київ Україна | Профком студентов Национального университета биоресурсов и природопользования Украины г. Киев»   -