Форум Пошук по сайту Карта сайту
 
 
Про університет

Економічна підготовка спеціалістів сільського господарства бере свій початок з 1898 р., коли було засновано сільськогосподарське відділення при КПІ. Як самостійний структурний підрозділ, економічний факультет засновано в 1951р. (спеціальність — „Економіка підприємства“). Підготовку спеціалістів з бухгалтерського обліку (спеціальність — „Облік і аудит“) розпочато у 1958 р. А вже у 1994 р. — відкрито спеціальність „Фінанси“ і в 2004 р. — „Оподаткування“.

У різні часи факультет очолювали професори Д.А.Григорович та Г.В.Ларін, доцент І.П.Новаков, професори К.І.Олефір, Г.Г. Кірейцев, Г.С.Тарасенко, академік УААН В.К.Терещенко. З 2001р. факультетом керує доктор економ. наук, професор С.М. Кваша. Тут працювали колишній міністр сільського господарства України професор М.С.Співак та двічі Герой Соціалістичної праці доцент Г.Є. Буркацька.

Економічному факультету є чим пишатися. За роки існування підготовлено 18144 спеціалісти економічного профілю, в тому числі 8353 економісти-організатори, 7970 економістів-бухгалтерів, 1450 економістів-математиків та 150 фінансистів, 310 кандидатів та понад 30 докторів наук. Три випускники факультету стали академіками Української академії аграрних наук, два — членами-кореспондентами тієї ж академії. Економічний факультет готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів за напрямом „Економіка і підприємництво“ з чотирьох спеціальностей „Економіка підприємства“, „Облік і аудит“, „Фінанси“ і „Оподаткування“ для агропромислових підприємств різних організаційно-господарських форм, бірж, контрольно-ревізійних служб, аудиторських фірм, страхових компаній, податкової служби, фінансово-кредитних установ, Міністерства агропромислової політики, Міністерства фінансів, Міністерства економіки України, Державного казначейства України.


Навчальна робота

Економічний факультет проводить підготовку висококваліфікованих фахівців з економіки, обліку і аудиту, фінансів, оподаткування, які зможуть виконувати складні управлінські і економічні завдання в умовах розвитку ринкових відносин, створення сучасних аграрних підприємств України.

Підготовка спеціалістів такого профілю виконується на основі розробленої концепції інтеграції освіти, виробництва і досягнень вітчизняної та зарубіжної освіти і науки та передового досвіду і спрямована на підвищення якості підготовки. Це досягається шляхом:
розвитку творчих здібностей на основі застосування сучасних навчально-методичних комплексів, активізації самостійної роботи студентів;
посилення впливу індивідуальної підготовки в процесі освоєння шляхом застосування досягнень та досвіду освітянських закладів передових країн світу;
застосування активних форм навчання, ділових ігор, тестів і сучасних методів при вивченні окремих дисциплін;
розвитку навчальних і виробничих практик, практичних ситуацій в умовах господарської діяльності, що домінують в ринковій економіці.

Навчальний процес на факультеті організований відповідно до вимог Закону України „Про освіту“, чинних нормативних документів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, рішень навчально-методичної комісії МінАП України, Статуту НАУ, положення про факультет, наказів ректора університету і рішень вчених рад НАУ та інституту.

На факультеті запроваджена ступенева система освіти, яка включає 2 рівні:
1-й рівень — отримання базової вищої освіти за ОКР „Бакалавр“ (1-4 курси) за обраними спеціальностями, яка завершується складанням державного комплексного іспиту з економічної теорії та захистом бакалаврської дипломної роботи. Випускникам присвоюється кваліфікація бакалавра з відповідної спеціальності. Термін навчання 3 роки і 10 місяців для денної форми навчання та 5 років для заочної. Запроваджено також отримання молодшими спеціалістами базової вищої освіти за ОКР „Бакалавр“ за скороченим терміном навчання — 2 роки.
2-й рівень — отримання повної вищої освіти (5 курс) за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст“ (1 рік навчання для денної форми навчання та 1,5 для заочної) або „Магістр“ (відповідно 1,5 і 2 роки). Навчання за програмою „Спеціаліст“ відбувається згідно обраних студентом спеціалізацій (див. п.1). Після захисту дипломної роботи випускникам присвоюється кваліфікація спеціаліста або магістра за обраною спеціальністю.

Підготовка фахівців ОКР „Бакалавр“, „Спеціаліст“, і „Магістр“ зі спеціальностей „Економіка підприємства“, „Облік і аудит“, „Фінанси“, „Оподаткування“ здійснюється згідно галузевого стандарту вищої освіти за напрямом 0501 — „Економіка і підприємництво“.


Виховна робота

На факультеті діє рейтингова система оцінка роботи студентів, що враховує не лише якість навчання, а й активність, участь у роботі органів студентського самоврядування та громадському житті факультету. Традиційною стала участь студентів економічного факультету в таких загальноуніверситетських заходах, як „День знань“, „Студент НАУ“, „Голосіївське кільце“, „Чемпіонат КВН“, „Міс НАУ“, „Містер НАУ“, організацією яких займається Студентська організація факультету. До її складу входять всі студенти факультету. Керує роботою студентської організації виборний орган — Рада на чолі з головою. Ефективність роботи залежить від плідної співпраці з деканом, який з розумінням ставиться до проблем студентів і надає необхідну допомогу.

Метою студентської організації економічного факультету є забезпечення цілеспрямованого функціонування системи навчальної і виховної роботи на факультеті, у гуртожитках, а також науково-технічної, творчої, мистецької, спортивної, оздоровчої діяльності. Досягнення мети здійснюється через студентське самоврядування, яке направлене на самоорганізацію студентських колективів, груп, курсів при вирішенні задач і проблем, які постають перед ними в період навчання, та сприяє гармонійному розвитку особистості студентів та формуванні в них навичок лідера, організатора, керівника.

Керівним органом є рада студентської організації, яка щорічно обирається на звітно-виборчій конференції факультету. В структуру студентської організації входять добровільне товариство „Колос“, науковий центр, який включає Клуб економічних знань (КЕЗ), наукові гуртки при кафедрах і бізнес-центр, Студентські ради гуртожитків №9 та №10.

Так, у 2003-2004 навчальному році був проведений загальноуніверситетський інтелектуальний конкурс „Студент НАУ-2004“. В номінації „Суспільні науки“ переможцем став магістр за спеціальністю „Облік і аудит“ Гагалюк Тарас, а друге місце зайняла студентка економічного факультету Лотоненко Юля.

У 2003 році започаткували на факультеті проведення турніру інтелектуалів „Брейн-ринг“, участь у якому взяли 5 студентських команд, команда аспірантів і команда деканату. Перемогу виборола команда 2 курсу, на 2-му місці команда 1 курсу.

Важливе місце в духовному збагачені студентства займає цілий ряд мистецьких заходів, серед яких можна виділити „Голосіївську весну“. В цьому конкурсі студенти ННІ бізнесу посіли 3-тє місце серед навчально-наукових інститутів і регіональних закладів освіти. Багато представників нашого факультету стали лауреатами І, ІІ, ІІІ ступенів.

Значну частину народного ансамблю пісні і танцю „Колос“ НАУ становлять студенти економічного факультету.

Великою популярністю користується конкурс „Красуня НАУ“ в якому беруть участь найкрасивіші, найчарівніші дівчата нашого університету. Дуже приємно відзначити, що титул „Віце — міс 2004“ здобула наша студентка Шпак Олена. Виходячи з цього, можна сказати, що на економічному факультеті навчаються найчарівніші представниці жіночої статі.

У 2004 році, вперше в університеті, був проведений конкурс чоловіків краси та сили „Містер НАУ“. Титул „Атлет НАУ-2004“ виборов студент економічного факультету Кабанець Іван, який також є чемпіоном міста Києва з гирьового спорту і кандидатом в майстри спорту (КМС).

На факультеті активно діє добровільно-спортивне товариство „Колос“, яке об’єднує в собі всіх спортсменів факультету. Великою популярністю користується чоловіча футбольна команда, яка в 2001 році (вперше за історію факультету) у важкій боротьбі виборола 1-ше місце (серед 16 команд), а в 2003 році знову повторила цей успіху. У збірній команді НАУ з футболу 5 студентів представляють економічний факультет.

Жіноча волейбольна команда на протязі багатьох років є переможцем першості НАУ з волейболу. Три представниці зі збірної НАУ є студентами економічного факультету, це Модоєва Тамара, Горохова Ірина, Гостєва Світлана.

Традиційною є також щорічна легкоатлетична естафета „Голосіївське кільце“, маршрут якої охоплює третину території Голосіївського району. У 2001 році наш факультет зайняв 4-те місце і отримав кубок за масовість, в 2002 році ми стали бронзовими призерами, а в 2003 році повторили цей успіх, додавши до нього ще й кубок за масовість, виставивши на доріжки 4 команди.

В структурі нашого факультету знаходяться два гуртожитки № 9 та № 10 в кожному з них діє орган студентського самоврядування — студентська рада, завданнями якої є контроль за належним санітарним станом, дотримання правил проживання в гуртожитку, контрольно-пропускним режимом.

Десятий гуртожиток неодноразово був кращим в конкурсі-огляді на „Кращий гуртожиток НАУ“. В гуртожитках традиційно проводять конкурс на „Кращу кімнату“, переможці цього конкурсу отримують пільги щодо поселення.

Щорічно святкування Дня економічного факультету відбувається 15 травня. Цього року нашому факультету виповнилось 53 роки. Студентська організація за підтримки деканату факультету провела ряд заходів:
Зустріч батьків студентів 1-го курсу з деканатом та викладачами економічного факультету;
Урочисті збори з нагоди святкування 53-ї річниці факультету;
Проведення футбольного турніру студентів та викладачів присвяченого Дню економічного факультету;
Знайомство батьків студентів1-го курсу з умовами проживання в гуртожитках;
Святкування Дня факультету студентами та викладачами.

У своїй діяльності студентська організація економічного факультету керується Законом України „Про вищу освіту“ та постановою „Про Національний аграрний університет“, іншими нормативно-правовими актами, в т. ч. наказами ректора, рішеннями вченої ради НАУ, розпорядженнями директора ННІ бізнесу, декана економічного факультету. Досягнення мети організації здійснюється через студентське врядування, яке направлене на самоорганізацію студентських колективів, груп, курсів при вирішенні задач і проблем, які постають перед ними в період навчання, та сприяє гармонійному розвитку особистості студентів і формуванні лідера, організатора, керівника. Основними завданнями студентської організації економічного факультету НАУ є:
забезпечення і захист прав та інтересів студентів, вирішення соціальних проблем; забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; сприяння навчанню, науковій і творчій діяльності студентів;
регулювання міжособистих відносин у межах етичних норм під час навчання та проживання в гуртожитках студентів;
створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів;
організація дозвілля та побуту студентів;
співробітництво зі студентами інших факультетів, вузів, міжнародна співпраця;
підвищення освітньо-культурного рівня і духовного розвитку особистості, виховання студента в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України

День „відкритих дверей“ економічного факультету — 15 травня. Зустрічі випускників факультету — остання субота травня (День Києва).


Міжнародні зв’язки

Економічний факультет підтримує постійні зв’язки з:
університетами штатів Айови, Луїзіани, Пенсільванії, Мінесоти, Делавар (США);
Університет і. Гумбольдта (м. Берлін, Німечинни);
Університетом Хохенгайм (м. Штутгарт, Німечинни);
Університетом Гент (Бельгія);
Університетом Вагеомнінген (Нідерланди);
Празьким університетом (Чехія);
Словацьким агроуніверситетом (м. Нітра);
Вищими школами Вайенштефан, Ангальт (Німечинни);
Інститутом розвитку сільського господарства в Центральній та Східній Європі (м. Галле, Німечинни);
С.-Петербургським ДАУ та Брянською ДСГА (Росія).

Щороку 60-70 студентів факультету проходять виробничу практику на фермах Великої Британії, Данії, Німеччини, Австрії, США, Франції.

Співробітники факультету залучені до роботи над проектами розвитку тваринництва і овочівництва Британського харчового консорціуму та фонду „НОУ-ХАУ“, до вирішення питань кредитування аграрного сектору за участю менеджера з питань кредитування, штат Альберта (Канада).

Особливо тісні ділові зв’язки інститут має з Інститутом розвитку сільського господарства в Центральній та Східній Європі. Вчені цих установ реалізують спільний німецько-український проект „Реформування системи центрального та регіонального управління в аграрному секторі України“, який триватиме до 2005 р., керівниками і координаторами проекту є П.Тіллак, А.Лісиця, Ю.Я.Лузан, С.М.Кваша.


Головна сторінка сайта Друкувати сторінку Написати листа адміністратору
 
Коротко
Актуально і оперативно!!!
Адреса профкому
Розклад пар
Реєструйтеся на форумі!
Copyright © 2007, Профком студентів Національного університету біоресурсів та природокористування України
Україна, 03041, вул. Героїв Оборони, 15 (навчальний корпус №3), кімната 24-а.
тел./факс: +38 (044) 527-85-63, Наші проекти E-mail: stprofcom@twin.nauu.kiev.ua
http://www.profcom.kiev.ua