Форум Пошук по сайту Карта сайту
 
 
Про університет

Освітня концепція факультету

Освітня концепція факультету грунтується на особистісно орієнтованих технологіях підготовки фахівців для професійної діяльності на освітній ниві аграрного сектору. Пріоритетними завданнями підготовки є:
формування у майбутніх педагогів вмінь займати дієву громадянську позицію, бачити свою працю в цілому, в єдності її завдань, цілей, способів, умов, результатів;
використовувати знання сучасної психолого-педагогічної науки, розробляти та впроваджувати ефективні педагогічні технології;
оволодівати високими еталонами педагогічної праці, використовувати творчий підхід до організації навчально-виховного процесу;
створювати в навчальному середовищі сприятливий психологічний клімат взаємодії, взаємодопомоги, підтримки.

Професійні можливості випускників

Випускники спеціальності „Соціальна педагогіка“ (ОКР „Бакалавр“) мають право працювати у:
державних центрах та службах соціальної роботи, осередках соціального захисту та допомоги, соціального забезпечення;
закладах та установах громадсько-політичних організацій та партій;
центрах вивчення громадської думки;
правоохоронних органах, військових та спеціалізованих службах відомчого підпорядкування;
навчально-освітніх закладах, спеціальних закладах, комісіях у справах неповнолітніх, центрах працевлаштування.
Випускники спеціальності „Професійне навчання“ (перепідготовка) мають право виконувати викладацьку роботу у вищих аграрних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Після навчання слухачі отримують диплом державного зразка про другу вищу педагогічну освіту (ОКР „Спеціаліст“) за такими кваліфікаціями:
агроном-педагог;
інженер-педагог;
зооінженер-педагог;
лікар ветеринарної медицини-педагог;
економіст-педагог;
інженер лісового господарства –педагог;
педагог-еколог.
Випукники спеціальності „Педагогіка вищої школи“ мають право працювати у вищих аграрних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації. Після навчання студенти отримують диплом державного зразка (ОКР „Магістр“) за кваліфікацією „Викладач вищого навчального закладу“.

Організація навчального процесу

Навчально-виховний процес на факультеті спрямований на ефективну індивідуальну підготовку та виховання сучасного фахівця, здатного до виконання соціально-освітніх функцій. Організація навчального процесу здійснюється викладачами кафедр факультету — педагогіки, психології, методики навчання.

Навчальні плани педагогічного факультету сформовані за блоковим принципом вивчення взаємопов’язаних між собою дисциплін.

Сформовано три основних блоки дисциплін:
природничо-математичної підготовки;
гуманітарної і соціально-економічної підготовки;
професійно-орієнтованої (професійної та практичної) підготовки;

Кожен з блоків має нормативну та варіативну (вибіркову) частину.

У різні роки на факультеті працювали доктори наук, професори: Сметанін Д.О., Кондратюк О.П., Гуменюк О.А., Кравець І.А., Хоменко І.В., Олійник П.М., Сидоренко В.К., Дьомін А.І. Нині навчально-виховний процес забезпечують 3 професори, 15 доцентів, 2 старших викладачі та 12 асистентів.

Викладачі педагогічного факультету проводять науково-методичні семінари підвищення педагогічної майстерності викладачів та наставників студентських груп 1-го курсу. Слухачами зазначених семінарів є заступники деканів з виховної роботи, молоді викладачі НАУ, наставники студентських груп.

Наукова робота

Співробітники факультету, аспіранти та докторанти здійснюють наукові дослідження за такими напрямами:
розробка теоретичних і методичних основ формування навчально-пізнавальної активності студентів у вищих аграрних закладах освіти; активізація професійної діяльності викладачів-аграрників; шляхи підвищення практичної підготовки студентів вищих аграрних закладів освіти; розробка та впровадження в навчальний процес вищих аграрних закладів освіти інноваційних педагогічних технологій; екологічна освіта та виховання студентів-аграрників;
психолого-педагогічні основи формування стратегії навчання в системі аграрної освіти; методи діалогізації навчально-виховного процесу в аграрних закладах освіти; психологічні механізми суб’єктної регуляції пізнавальної діяльності; психологічні основи профілактики наркоманії та алкоголізму;
інноваційні педагогічні технології в аграрній освіті; проблеми створення електронних посібників; теорія та методика навчання фахівців-аграрників; тестовий контроль рівня професійної компетентності.

На педагогічному факультеті здійснюється підготовка кандидатів та докторів педагогічних наук, функціонує спеціалізована рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями:
13.00.02. — „Теорія і методика навчання“ (сільськогосподарські науки);
13.00.02. — „Теорія і методика навчання“ (технічні науки).

Міжнародна діяльність

Факультет підтримує міжнародні контакти з педагогічними факультетами та кафедрами Словацького університету (м.Нітра, Словаччина), Центром освіти м.Пловдіва (Болгарія), Ольштинським університетом (Польща), Краківською педагогічною академією (Польща), кафедрою дидактики садово-паркового факультету університету ім.Гумбольдта (м.Берлін, Німеччина) та кафедрою педагогіки Чеського Сільськогосподарського університету (м.Прага, Чехія). Представники педагогічного факультету НАУ беруть участь в роботі Ради з інтеграції та розвитку аграрної освіти (М.Туорла, Фінляндія).

Міжнародні зв’язки розширюються шляхом обміну науковим і практичним досвідом на науково-практичних конференціях, симпозіумах, через опубікування результатів наукових досліджень в міжнародних виданнях.


Головна сторінка сайта Друкувати сторінку Написати листа адміністратору
 
Коротко
Актуально і оперативно!!!
Адреса профкому
Розклад пар
Реєструйтеся на форумі!
Copyright © 2007, Профком студентів Національного університету біоресурсів та природокористування України
Україна, 03041, вул. Героїв Оборони, 15 (навчальний корпус №3), кімната 24-а.
тел./факс: +38 (044) 527-85-63, Наші проекти E-mail: stprofcom@twin.nauu.kiev.ua
http://www.profcom.kiev.ua