Форум Пошук по сайту Карта сайту
 
 
Комісії

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ І СПІВРОБІТНИКІВ НАУ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Комісія громадського контролю, його голова та члени (далі КГК) обираються на профспілкових конференціях або засіданнях профспілкових комітетів студентів та співробітників. Очолює комісію один із членів профспілкової організації студентів та співробітників. Чисельний склад комісії встановлюється профкомом залежно від об’єму роботи (3-5 осіб).
1.2 КГК працює за планом, затвердженим профкомом.


2. ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ

2.1 Завдання комісії:
•контролювати роботу оздоровчо-лікувальних закладів університету, спортивно-оздоровчих таборів, пункти громадського харчування;
•активно сприяти покращенню обслуговування студентів та співробітників, забезпеченню належних умов харчування та зниження рівня кишково-шлункових захворювань серед студентів та співробітників;
• здійснює громадський контроль за охороною здоров’я, належних умов навчання і праці студентів і співробітників в університеті.
2.2 Робота КГК полягає в тому, щоб виявляти недоліки у діяльності вищезгаданих закладів і активно допомагати їх усуненню, вносити пропозиції на розгляд адміністрації та вимагати усунення вказаних недоліків.


3. ЗМІСТ РОБОТИ КОМІСІЇ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ

3.1 Комісія громадського контролю профспілкового комітету студентів та співробітників вимагає від керівництва навчального закладу забезпечення обслуговування студентів, співробітників їдальнями, буфетами, кафе, як за місцем роботи, так і за місцем проживання, розвивати мережі торгових підприємств, їх ремонту, оснащення обладнанням; забезпечення їх транспортом та інвентарем, впровадження в їх роботу прогресивних форм обслуговування.
3.2 Члени комісії приймають участь у відкритті пунктів громадського харчування, у встановленні режиму роботи підприємств громадського харчування на території університету та студмістечка.
3.3 КГК здійснює контроль за роботою закладів, вказаних у п. 2.1. даного Положення та пунктів громадського харчування університету та студмістечка.
3.4 КГК проводить вибори груп громадського контролю, керує їх роботою, систематично знайомить їх з положеннями, правилами і розпорядженнями, наказами університету та державних органів у питаннях торгівлі та громадського харчування.
3.5 КГК вивчає та узагальнює діяльність груп громадського контролю за роботою пунктів громадського харчування в університеті.
3.6 КГК готує пропозиції, спрямовані на поліпшення обслуговування студентів, співробітників в університеті і виносить їх на розгляд адміністрації та профспілкових комітетів.
3.7 КГК проводить навчання груп громадських контролерів, після чого видає направлення на перевірку пунктів громадського харчування та побутового обслуговування.
3.8 Комісія громадського контролю спільно з керівниками підприємств громадського харчування університету звітує про свою роботу на засіданнях профкому.


ПАМ’ЯТКА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЕРА ПО ПЕРЕВІРЦІ ПУНКТІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

Перевірка меню та правильності калькуляції приготовлених страв
• Контролер повинен вимагати, щоб у їдальні на видному місці вивішувалося меню, в якому чітко та ясно були б вказані найменування страв, вага порції та ціна страви.
• Необхідно напередодні ознайомитися з меню, калькуляцією, накладною, вияснити: чи входять до меню страви, які користуються великим попитом і потурбуватися, щоб ці страви готувалися у достатній кількості протягом усього дня.
• Під час огляду відпускання страв контролер повинен прослідкувати, щоб перші страви наливалися у достатній кількості проливною масою, а другі страви перед подачею зважувалися. Вага порції вказується в меню і вона повинна відповідати нормі виходу готової продукції, установленої для кожної страви у збірнику розкладів.
• У їдальні на видному місці біля роздачі повинні бути виставлені розміряні за вагою контрольні порції страв на день.
• Об’єм рідких страв означає, що одна порція першої страви важить 0,5-0,55 кг.


Перевірка роботи їдальні

Громадський контролер зобов’язаний:
1. Перевірити вчасне отримання та доставку в їдальні та буфети продуктів і готових страв, а також наявність установленого запасу продуктів у необхідному асортименті.
2 Слідкувати за наявністю необхідного асортименту страв, добиваючись необхідного щоденного приготування різноманітних виробів.
3 Слідкувати за правильністю зберігання у коморах і підсобних приміщеннях їдальні, за дотриманням установлених строків реалізації продуктів, що швидко псуються.
4 Перевіряти правильність закладки продуктів у котла, вихід напівфабрикатів та готової продукції, слідкувати за якістю приготовленої їжі, а також за тим, щоб на роздачу надходила така ж кількість порцій, яка була приготовлена; контролювати правильність ваги відпущеної продукції.
5 Слідкувати, щоб в їдальнях вчасно вивішувалося меню з зазначенням кожної страви, ваги закладки продуктів і ціни.
6 Перевіряти дотримання в їдальнях правильності калькуляції приготовлених страв, чи всі продукти, вказані у калькуляції, закладені при приготуванні їжі, чи не порушуються установлені ціни на продукти, а також націнки на сировину.
7 Перевірити дотримання в їдальнях, буфетах правил санітарії, вчасне миття котлів та посуду, санітарний стан підсобних приміщень.
8 При виявленні недоліків у роботі їдальні та порушенні правил торгівлі контролери складають відповідні акти профкому та приймають міри щодо усунення виявлених недоліків.
9 Приймати участь у перевірках діяльності їдалень та споживчих конференцій.


ДОДАТОК № 1

АКТ № _______
від „____“______________ 200__ р.

Ми, комісія громадського контролю профспілкового комітету студентів і співробітників НАУ у складі
______________________________________
в присутності
________________________________________________________________
/П.І.П., посада представника закладу, який перевіряється/

Перевірка проведена ________________________________________________________________
/найменування та адреса закладу (буфет, їдальня, кафе, клуб),/

Загальна площа закладу ____________________

Кількість посадочних місць ____________________

З питання встановлення асортименту продукції, перевірки цін на основні страви, вироби та продукти харчування для студентів і співробітників НАУ, правил торгівлі і т.п.

Перевіркою встановлено: ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________


ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:
________________________________________________________________

ПРЕДСТАВНИК ЗАКЛАДУ: ________________________________________________________________


Головна сторінка сайта Друкувати сторінку Написати листа адміністратору
 
Коротко
Актуально і оперативно!!!
Адреса профкому
Розклад пар
Реєструйтеся на форумі!
Copyright © 2007, Профком студентів Національного університету біоресурсів та природокористування України
Україна, 03041, вул. Героїв Оборони, 15 (навчальний корпус №3), кімната 24-а.
тел./факс: +38 (044) 527-85-63, Наші проекти E-mail: stprofcom@twin.nauu.kiev.ua
http://www.profcom.kiev.ua