Форум Пошук по сайту Карта сайту
 
 
Комісії

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОЗДОРОВЧУ КОМІСІЮ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ СТУДЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Оздоровча комісія профспілкового комітету студентів НАУ проводить заходи з оздоровчої роботи в університеті згідно з статутними цілями і завданнями профспілки.
Комісія виконує свої повноваження на основі єдності цілей, колективності, демократії, гласності, дотримання принципів соціальної справедливості та законності, захисту інтересів студентства НАУ.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Оздоровча комісія та голова оздоровчої комісії обираються на засіданні профспілкового комітету студентів з числа його членів відкритим або закритим (таємним) голосуванням.
1.2 Повноваження членів оздоровчої комісії визначаються Положенням про Профспілку працівників освіти і науки м. Києва і даним Положенням.
1.3 Оздоровча комісія на своїх засіданнях вводить до складу та виводить зі складу членів комісії, обирає інструкторів.
1.4 Інструктори Оздоровчої комісії мають ті ж права і обов’язки, що і члени комісії окрім випадків голосування на засіданнях комісії та профспілкового комітету, де вони мають право дорадчого голосу.
1.5 Оздоровча комісія проводить свою роботу на громадських засадах, хоча за активну діяльність та високу якість роботи члени та інструктори комісії за її поданням можуть бути нагороджені профспілковим комітетом грошовими преміями та пам’ятними подарунками в порядку, передбаченому для заохочення профспілкового активу.


2. ЗМІСТ РОБОТИ ОЗДОРОВЧОЇ КОМІСІЇ

2.1 Оздоровча комісія проводить роботу щодо заходів, пов’язаних з лікуванням, оздоровленням та відпочинком студентів університету та вирішує поточні питання профспілкової роботи згідно з статутними цілями і завданнями профспілкового комітету студентів НАУ.
2.2 Оздоровча комісія:
• проводить роботу, пов’язану з підготовкою до відкриття та проведенню табірних змін у студентських спортивно-оздоровчих таборах.
• проводить розподіл путівок між факультетами (інститутами) та затверджує його на засіданнях президії профкому студентів;
• організовує міжвузівський обмін студентськими групами з ВНЗ-партнерами;
• здійснює підготовку та проведення заїздів у санаторій-профілакторій НАУ;
• систематично здійснює контроль за роботою санаторію-профілакторію, всіх його відділень, кабінетів, харчоблоку;
• проводить перевірку періодичності видачі путівок до санаторію-профілакторію, оздоровчих та лікувальних путівок;
• проводить організацію роботи зі студентською поліклінікою з оздоровлення диспансерних хворих;
• веде облік диспансерних хворих в університеті спільно зі студентською поліклінікою;
• бере участь у проведенні «Дня донора» в університеті спільно з Центральною станцією переливання крові та лікарями студентської поліклініки;
• проводить роботу щодо оздоровлення диспансерних хворих студентів у санаторіях України за направленням лікаря;
• допомагає профспілковим бюро факультетів (інститутів) в організації роботи їх оздоровчих комісій;
• здійснює взаємодію з профспілковими організаціями;
• виконує рішення профспілкового комітету студентів університету;
• здійснює навчання профспілкового активу оздоровчих комісій факультетів (інститутів) НАУ;
• готує і надає інформацію з оздоровлення для профспілкових стендів в університеті;
• здійснює оформлення профспілкової документації профкому студентів, що стосується відпочинку, оздоровлення та лікування студентів;
2.3 Оздоровча комісія звітує про свою роботу перед членами профспілки на звітно-виборчій конференції, а у період між конференціями — перед профспілковим комітетом студентів НАУ.


3. ПОВНОВАЖЕННЯ ОЗДОРОВЧОЇ КОМІСІЇ

3.1 Оздоровча комісія має право:
• одержувати від профспілкових органів (комісій та ін.) інформацію, необхідну для роботи комісії;
• вносити кандидатури інструкторів до складу комісії;
• у разі необхідності залучати до проведення необхідних заходів профспілковий актив, працівників профспілкових органів, кваліфікованих спеціалістів;
• звертатись до адміністрації університету та його підрозділів для отримання необхідної інформації.


4. ОБОВ’ЯЗКИ ОЗДОРОВЧОЇ КОМІСІЇ

4.1 Оздоровча комісія зобов’язана:
• оперативно вирішувати поточні питання щодо оздоровлення, санаторно-курортного лікування протягом року, оздоровлення у санаторії-профілакторії університету;
• при необхідності надавати наявну інформацію іншим комісіям профспілкового комітету студентів;
• постійно виконувати рішення профспілкового комітету студентів;
• забезпечити взаємозв’язок з оздоровчими комісіями на факультетах (в інститутах) НАУ;
• проводити навчання профспілкового активу оздоровчих комісій факультетів/інститутів;
• оперативно надавати необхідну інформацію на профспілкові стенди;
• оперативно надавати інформацію про роботу оздоровчої комісії профспілкового комітету в засоби масової інформації.
4.2 Члени Оздоровчої комісії несуть відповідальність перед конференцією членів профспілки НАУ та профспілковим комітетом студентів.


5. ПОРЯДОК РОБОТИ ОЗДОРОВЧОЇ КОМІСІЇ

5.1 Засідання Оздоровчої комісії проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на місяць.
5.2 Засідання комісії вважається повноважним, якщо в його роботі бере участь більше половини її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів комісії.
5.3 Члени Оздоровчої комісії (окрім інструкторів) беруть участь у засіданнях профспілкового комітету з правом вирішального голосу.
5.4 Оздоровча комісія працює за затвердженим нею планом. У разі необхідності комісія проводить позапланові збори.


ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОЗДОРОВЧОЇ КОМІСІЇ

• організація проведення санаторно-курортного, санаторно-профілактичного лікування, оздоровлення студентів та аспірантів у пансіонатах, на базах відпочинку та спортивно-оздоровчих таборах;
• організація роботи та контроль за діяльністю санаторію-профілакторію університету;
• забезпечення путівками на оздоровлення та відпочинок під час студентських канікул;
• організація міжвузівського обміну студентськими групами;
• розвиток студентських баз відпочинку університету та підготовка їх до оздоровчого сезону, проведення табірних змін;
• організація пільгового харчування студентів;
• організація та здійснення інших заходів щодо оздоровлення студентів та аспірантів (профілактика, пропаганда здорового способу життя тощо).


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВИ ОЗДОРОВЧОЇ КОМІСІЇ ПРОФБЮРО ФАКУЛЬТЕТУ (ІНСТИТУТУ)

1 Голова оздоровчої комісії профбюро факультету (інституту) обирається рішенням звітно-виборчої профспілкової конференції студентів факультету (інституту) або профспілковим бюро студентів факультету (інституту).
2 Профспілкове бюро студентів факультету (інституту) та його голова обирається терміном на 2-3 роки.
3 Голова оздоровчої комісії профбюро організовує роботу, пов’язану з заходами:
• по профілактиці захворюваності серед студентів, та формування навиків здорового способу життя;
• проведенню медичних оглядів (спільно з поліклінікою університету) також лікувально-профілактичних заходів;
• по оздоровленню студентів в основному без відриву від навчання та виробничої діяльності, а також в період канікул.
• по санаторно-профілактичному лікуванні на базі санаторію-профілакторію.
• по санаторно-курортному лікуванню та заходами по зміцненню здоров’я студентів університету.
4 Зміст роботи:
• організація роботи оздоровчої комісії факультету (інституту), профспілкового бюро студентів факультету (інституту), підготовка інформації до засідань профспілкового бюро студентів факультету (інституту), ведення профспілкової документації на факультеті стосовно санаторію-профілакторію, оздоровчих та лікувальних путівок, санаторно-курортного лікування, пільгового харчування;
• організація оздоровлення студентів у санаторії-профілакторії університету:
• постійне поновлення інформації на стендах профбюро, інформування про графік заїздів до санаторію-профілакторію;
• розгляд заяв студентів на засіданнях профбюро факультету та підготовка рішення профбюро про надання путівок до санаторію-профілакторію;
• за 7 днів до початку заїзду завіряє витяг рішення профбюро про надання путівок до санаторію-профілакторію у лікаря санаторію-профілакторію;
• подає витяг рішення профбюро факультету до профкому студентів за 5 днів до початку заїзду;
• підготовка витягу рішення та розгляд заяв на засіданні профбюро факультету про надання талонів на пільгове харчування студентам факультету;
• готує інформацію до засідань профбюро факультету про надання оздоровчих, туристичних путівок і талонів на пільгове харчування серед студентів свого факультету;
• веде облік періодичності видачі усіх видів путівок членам профспілки свого факультету;
• проводить роботу з лікарем санаторію-профілакторію у напрямку оздоровлення диспансерних хворих у санаторіях України та санаторії-профілакторії НАУ;
• постійно оновлює інформацію на стенді профбюро факультету, в корпусі і гуртожитку стосовно оздоровлення.
• голова ОК зобов’язаний регулярно відвідувати засідання профбюро студентів факультету.
• безпосередня участь в роботі оздоровчої комісії профспілкового комітету та присутність на всіх його засіданнях та зборах.
• організація виконання на факультеті (інституті) рішень та доручень профбюро, профспілкового комітету, його президії, профспілкової конференції студентів факультету (інституту), профспілкової конференції студентів університету.
• координує діяльність оздоровчих комісій профбюро факультету (інституту), виконує рішення профбюро, профкому студентів та профспілкових конференцій
5 В своїй роботі голова оздоровчої комісії профспілкового бюро студентів керується:
5.1 Положенням про Профспілку працівників освіти і науки міста Києва;
5.2 Рішеннями профспілкового комітету студентів НАУ та його президії;
5.3 Колективним договором на відповідний рік;
5.4 Рішеннями профспілкового бюро студентів факультету (інституту).
6 Голова оздоровчої комісії профспілкового бюро студентів факультету (інституту) несе персональну відповідальність за роботу оздоровчої комісії профспілкового бюро студентів факультету (інституту) та виконання своїх обов’язків.


Головна сторінка сайта Друкувати сторінку Написати листа адміністратору
 
Коротко
Актуально і оперативно!!!
Адреса профкому
Розклад пар
Реєструйтеся на форумі!
Copyright © 2007, Профком студентів Національного університету біоресурсів та природокористування України
Україна, 03041, вул. Героїв Оборони, 15 (навчальний корпус №3), кімната 24-а.
тел./факс: +38 (044) 527-85-63, Наші проекти E-mail: stprofcom@twin.nauu.kiev.ua
http://www.profcom.kiev.ua