Форум Пошук по сайту Карта сайту
 
 
Корисні ресурси

Нацiональний науковий центр «Харкiвський фiзико-технологiчний iнститут» — www.kipt.kharkov.ua
Український інститут науково-технічної та економічної інформації — www.uintei.kiev.ua
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського — www.nbuv.gov.ua
Державне науково-виробниче підприємство «Український антарктичний центр» — www.antarctida.kiev.ua
Науково-технологічний центр України — www.stcu.kiev.ua
Інститут іоносфери МОН та НАН України — hyperion.haystack.edu/kharkov
Інститут проблем штучного інтелекту Міносвіти України та НАН України — www.iai.donetsk.ua
Інститут термоелектрики — www.ite.cv.ua
Кримська астрофізична обсерваторія(КрАО) — www.crao.crimea.ua
Миколаївська астрономічна обсерваторія (МАО) — www.comcent.nikolaev.ua/project/mao
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем ЮНЕСКО/МПІ НАН України та Міносвіти України — www.dlab.kiev.ua
Науково-технологічний центр України — www.stcu.kiev.ua
Український науковий центр державної реєстрації і сертифікації інформаційних технологій «Софт-Рейтинг» — www.softrat.kiev.ua
Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України — 1432.ukrindustrial.com
Нацiональна академiя наук України: — Нацiональна академiя наук України — www.nas.gov.ua


Організації, що підпорядковані НАН

Академія наук Криму — www.ccssu.crimea.ua/crimea/ac
Головна астрономiчна обсерваторiя НАН України — www.mao.kiev.ua
Індпром — Відділ технічної діагностики Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України — www.indprom.kiev.ua
Інститут археології НАН України — www.iananu.kiev.ua
Інститут біології клітини НАН України — ln.com.ua/~iicb
Інститут біології південних морів НАН України — www.ibss.iuf.net
Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна — paladin.biochem.kiev.ua
Інститут газу НАН України — www.gas.naverex.kiev.ua
Iнститут геології і геохімії горючих копалин НАН України — geofuel.lviv.net
Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України — www.igph.kiev.ua
Інститут гідромеханіки НАН України — www.hydromech.kiev.ua
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України — www.onconet.kiev.ua
Інститут електродинаміки НАН України — ied15.narod.ru
Інститут електрозварювання Ім.Є.О.Патона НАН України — paton.kiev.ua
Інститут загальної енергетики НАН України — www.ienergy.kiev.ua
Інститут загальної та неорганічної хімії НАН України — www.ionc.kar.net
Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України — iipt.in.mk.ua
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України — www.icyb.kiev.ua
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України — biophysics.kiev.ua
Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України — www.gilan.uar.net/nasu/sil/ilnan_ht.html
Інститут математики НАН України — www.imath.kiev.ua
Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України — ln.com.ua/~imech
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України — www.gilan.uar.net/nasu/riafe.html
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України — www.imbg.kiev.ua
Інститут надтвердих матеріалів ім.В.Н.Бакуля НАН України — www.ism.kiev.ua
Інститут прикладної інформатики НАН України — www.iprinet.kiev.ua
Інститут прикладної фізики НАН України — www.iap.iatp.org.ua
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України — www.users.itl.net.ua/ipcc
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України — www.immsp.kiev.ua
Інститут проблем матеріалознавстваім. І.М.Францевича НАН України — www.ipms.kiev.ua
Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка НАН України — www.ipp.kiev.ua
Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України — users.iptelecom.net.ua/~ipn261 Інститут проблем реєстрації інформації НАН України — www.ipri.kiev.ua
Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України — www.ispe.ldc.net
Інститут соціології НАН України — i-soc.com.ua
Інститут теоретичної фізики ім. Боголюбова НАН України — www.bitp.kiev.ua
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України — www.oligomers.bigmir.net
Iнститут української археографiї та джерелознавства iм. М.С.Грушевського — www.gilan.uar.net/nasu/hiuass.html
Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця — www.biph.kiev.ua
Інститут фізики конденсованих систем НАН України — www.icmp.lviv.ua
Інститут фізики НАН України — www.iop.kiev.ua
Інститут фізики напівпровідників НАН України — www.isp.kiev.ua
Карпатське відділення інституту геофізики НАН України — www.cb-igph.lviv.ua
Морський гiдрофiзичний iнститут НАН України — www.mhi.iuf.net
Науковий центр «Iнститут ядерних дослiджень» НАН України — www.kinr.kiev.ua
Науково-технологiчний концерн (НТК)"Iнститут монокристалiв" НАН України — www.isc.kharkov.com
Національна бібліотека України ім. В.I.Вернадського НАН України — www.nbuv.gov.ua адiоастрономiчний інститут НАН України — www.ira.kharkov.ua
СКТБ з дослідним виробництвомIнституту проблем міцності НАН України — www.sdtb.kiev.ua
Фiзико-механiчний iнститут iм. Карпенка НАН України — www.ipm.lviv.ua
Фiзико-технологiчний інститут металiв та сплавiв НАН України — www.ptima.kiev.ua
Фiзико-технiчний інститут низьких температур iм. Б.I.Вєркiна НАН України — www.ilt.kharkov.ua


Інші ресурси

Нацiональний iнститут стратегiчних дослiджень — www.niss.gov.ua
Інформація з наукових питань в ІНТЕРНЕТІ — ilt.kharkov.ua/bvi/resources/resources_u.html
(CRDF) Фонд цивільних досліджень і розвитку (США) — www.crdf.org
INTAS — www.intas.be Фонд Олександра фон Гумбольта — http://www.avh.de
Інформаційна служба Європейського товариства досліджень і розвитку — www.nato.int/science


Головна сторінка сайта Друкувати сторінку Написати листа адміністратору
 
Коротко
Актуально і оперативно!!!
Адреса профкому
Розклад пар
Реєструйтеся на форумі!
Copyright © 2007, Профком студентів Національного університету біоресурсів та природокористування України
Україна, 03041, вул. Героїв Оборони, 15 (навчальний корпус №3), кімната 24-а.
тел./факс: +38 (044) 527-85-63, Наші проекти E-mail: stprofcom@twin.nauu.kiev.ua
http://www.profcom.kiev.ua
Zoloft for sale