Форум Пошук по сайту Карта сайту
 
 
Новини

Шановні випускники!
Запрошуємо Вас на навчання до провідного ВУЗу України — Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Національний університет біоресурсів і природокористування України відповідно до статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації, є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на вивчення сучасних проблем науки про життя і навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро- і біотехнологій, технологій відродження безпечності та родючості ґрунтів, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового менеджменту в сільській місцевості, здійснення моніторингу і контролю за дотриманням стандартів, якістю і безпекою сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля.

Підготовка фахівців в університеті здійснюється за ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр» на денній, заочній, заочній з елементами дистанційного навчання та екстернатній формах навчання.

Напрями підготовки ОКР «Бакалавр»:

-  автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

-  агрономія;

-  біотехнологія;

-  будівництво;

-  ветеринарна медицина;

-  водні біоресурси та аквакультура;

-  геодезія, картографія та землеустрій;

-  деревооброблювальні технології;

-  екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;

-  економіка підприємства;

-  економічна кібернетика;

-  електротехніка та електротехнології;

-  енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі;

-  захист рослин;

-  комп’ютерні науки;

-  лісове і садово-паркове господарство;

-  маркетинг;

-  машинобудування;

-  менеджмент;

-  облік і аудит;

-  правознавство;

-  процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва;

-  соціальна педагогіка;

-  технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

-  транспортні технології (за видами транспорту);

-  філологія (переклад);

-  фінанси і кредит;

-  харчові технології та інженерія.

Деталі на http://nubip.edu.ua/  Головна сторінка сайта Друкувати сторінку Написати листа адміністратору
   
  Коротко
  Актуально і оперативно!!!
  Адреса профкому
  Розклад пар
  Реєструйтеся на форумі!
  Copyright © 2007, Профком студентів Національного університету біоресурсів та природокористування України
  Україна, 03041, вул. Героїв Оборони, 15 (навчальний корпус №3), кімната 24-а.
  тел./факс: +38 (044) 527-85-63, Наші проекти E-mail: stprofcom@twin.nauu.kiev.ua
  http://www.profcom.kiev.ua