Форум Пошук по сайту Карта сайту
 
 
Профбюро

1. Профгрупорг обирається серед членів профспілки групи на профспілкових зборах групи відкритим голосуванням за наявності на засіданні не менше двох третин членів профспілки групи.
2. Профспілкові збори групи проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Звітно-виборні профспілкові збори групи проводяться кожні 2-3 роки і готуються профгрупоргом у таких випадках:
a) з ініціативи профспілкового бюро факультету / інституту;
b) за вимогою членів профспілки групи;
c) з ініціативи профгрупорга (при його бажанні полишити дану посаду тощо);
d) через 2-3 роки з дати останніх виборів профгрупорга.
3. Профгрупорг групи має завчасно повідомити про дату, місце і час проведення таких зборів усіх членів профспілки у групі та профбюро свого факультету (інституту).
4. На зборах серед членів профспілки обирається голова зборів, який веде збори, а також секретар зборів, який веде або заповнює протокол зборів.
5. Профгрупорг звітує про свою роботу не менше, ніж один раз на рік, а на зборах по виборах профгрупорга – з моменту останнього звіту до дня проведення відповідних зборів групи.
6. За результатами зборів складається або заповнюється нижченаведений протокол, який подається до профбюро факультету / інституту:ПРОТОКОЛ
звітно-виборних профспілкових зборів
групи _____________________
________________________________________________________________________
(факультет / інститут)

від „_______“ ___________________ 200__ року
Перебуває на обліку: __________________ членів профспілки
Присутні на зборах: __________________ членів профспілки
Запрошені (ПІБ, ініціали, посада): ______________________________
Головував на зборах (ПІБ): ______________________________
Секретар зборів (ПІБ): ______________________________


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт профгрупорга ________ (ПІБ) про роботу за період з „___“ ______ 200__р. по „___“ ______ 200__р.
2. Вибори профорга групи.
3. Різне.

1. СЛУХАЛИ: звіт профгрупорга _______________________ (ПІБ) про роботу за період з „___“ ______ 200__р. по „___“ ______ 200__р.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Визнати роботу профгрупорга _____ (ПІБ) про роботу за період з „___“ ______ 200__р. по „___“ ______ 200__р. … (задовільною або незадовільною).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
„ЗА“: ___ присутніх;   „ПРОТИ“: ___ присутніх;   „УТРИМУЮСЬ“: ___ присутніх;

2. СЛУХАЛИ: Голову зборів про вибори профгрупорга.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Обрати (або переобрати) профоргом групи _______ студента _________ (ПІБ), який мешкає за адресою: ____________________________, телефон: ________.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
„ЗА“: ___ присутніх;   „ПРОТИ“: ___ присутніх;   „УТРИМУЮСЬ“: ___ присутніх;

3. СЛУХАЛИ: _______________________________________________________.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. _________________________________________________________.
2. _________________________________________________________.
3. _________________________________________________________.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
„ЗА“: ___ присутніх;   „ПРОТИ“: ___ присутніх;   „УТРИМУЮСЬ“: ___ присутніх;

На „_______“ ___________________ 200___ р. порядок денний було вичерпано

Голова зборів ______________ / ____________________ /
(особистий підпис)     (прізвище та ініціали)
Секретар зборів ______________ / ____________________ /
(особистий підпис)     (прізвище та ініціали)


Головна сторінка сайта Друкувати сторінку Написати листа адміністратору
 
Коротко
Актуально і оперативно!!!
Адреса профкому
Розклад пар
Реєструйтеся на форумі!
Copyright © 2007, Профком студентів Національного університету біоресурсів та природокористування України
Україна, 03041, вул. Героїв Оборони, 15 (навчальний корпус №3), кімната 24-а.
тел./факс: +38 (044) 527-85-63, Наші проекти E-mail: stprofcom@twin.nauu.kiev.ua
http://www.profcom.kiev.ua