Форум Пошук по сайту Карта сайту
 
 
Студенту

У К А З  ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
«Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України»
  З метою дальшого розвитку національної вищої школи, адаптації її до ринкових умов та інтеграції в європейський освітній простір
п о с т а н о в л я ю :
  1. Кабінету Міністрів України:
  1) розробити та затвердити до 1 грудня 2004 року Державну програму розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки, передбачивши, зокрема,  заходи щодо вдосконалення системи управління вищою освітою, впорядкування мережі вищих  навчальних  закладів  з урахуванням загальнодержавних та регіональних потреб у фахівцях з вищою освітою;
  2) передбачати під час розроблення проектів закону  про Державний бюджет України бюджетні призначення на реалізацію цієї програми;
  3) вирішити питання щодо передачі до управління Міністерства освіти і науки України вищих навчальних закладів, які перебувають в  управлінні інших центральних органів виконавчої влади,  з урахуванням специфіки підготовки фахівців;
  4) забезпечити збереження за вищими навчальними закладами державної форми власності статусу бюджетних установ;
  5) опрацювати разом із Національним  банком  України  у двомісячний строк питання щодо впровадження механізму пільгового довгострокового кредитування вищих навчальних закладів;
  6) прискорити розроблення ефективних механізмів стимулювання участі роботодавців у  підготовці та працевлаштуванні фахівців, організації практики студентів і підтримці навчальних закладів у реалізації освітніх та наукових проектів;
  7) спільно з  Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими  державними адміністраціями здійснити  комплекс  заходів  щодо  поліпшення ситуації з підготовкою і забезпеченням педагогічними працівниками
загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, насамперед тих, які розташовані у сільській місцевості;
  8) удосконалити механізм добору та залучення обдарованих дітей до навчання у вищих навчальних закладах;
  9) установити  з  1 липня 2004 року мінімальні розміри стипендій для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації  — 30 відсотків, для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації — 25 відсотків, для учнів професійно-технічних   навчальних  закладів  —  20  відсотків встановленого законом прожиткового мінімуму;
  10) опрацювати питання заснування соціальних стипендій для студентів вищих навчальних закладів із числа найбільш незахищених осіб;
  11) внести у  двомісячний строк у  встановленому  порядку пропозиції щодо:
  — встановлення Державної премії України в галузі освіти;
  — заснування стипендій Президента України талановитим студентам та молодим ученим, які проходять навчання та стажування  у провідних зарубіжних університетах і  дослідницьких центрах за пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку України.
  2. Міністерству освіти  і  науки  України,  Міністерству закордонних справ України, іншим центральним органам виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, створити у  тримісячний строк міжвідомчу комісію з метою вивчення аспектів Болонського процесу та внесення в  установленому порядку пропозицій щодо участі у ньому України.
  3. Міністерству  праці  та  соціальної політики України, Міністерству освіти і науки України, Державному комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики разом з центральними органами виконавчої влади, що беруть участь  у формуванні державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, опрацювати питання  стосовно  можливості  розширення переліку   посад,   які   можуть   займати   особи   з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 лютого 2004 року N 199/2004Головна сторінка сайта Друкувати сторінку Написати листа адміністратору
 
Коротко
Актуально і оперативно!!!
Адреса профкому
Розклад пар
Реєструйтеся на форумі!
Copyright © 2007, Профком студентів Національного університету біоресурсів та природокористування України
Україна, 03041, вул. Героїв Оборони, 15 (навчальний корпус №3), кімната 24-а.
тел./факс: +38 (044) 527-85-63, Наші проекти E-mail: stprofcom@twin.nauu.kiev.ua
http://www.profcom.kiev.ua